Indien u vragen hebt of een afspraak wenst te maken, kunt u ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren. Of u kunt het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


 Contact   015 34 45 80

Bekijk onze algemene informatie

Wil u algemene informatie vinden in Hulshout over Kinderdagverblijf De Troetelbeertjes? Hier vindt u alles wat u moet weten over kinderdagopvang in onze crèche.

Vergunning van Kind en Gezin

Ons kinderdagverblijf De Troetelbeertjes staat onder toezicht van kind en gezin. Hierdoor is de basiskwaliteit betreffende hygiëne, veiligheid en pedagogische begeleiding gewaarborgd. U kunt als ouders onze vergunning inkijken wanneer u dit wenst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te allen tijde de opvang te bezichtigen. De betaalde ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Wij bezorgen u jaarlijks een attest dat u eventueel bij uw belastingaangifte kan voegen.

Nemen van foto’s

Ons kinderdagverblijf in Hulshout  heeft een eigen Facebookpagina die beschermd is zodat mensen die geen lid zijn van ons kinderdagverblijf niet op de pagina kunnen. Op deze pagina plaatsen wij op regelmatige basis foto’s van uw kind. Via de schriftelijke overeenkomst kan u aangeven of ‘De Troetelbeertjes’ uw kind mag fotograferen en deze foto’s op de Facebookpagina mag plaatsen.

Wet op de privacy

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy kan u de gegevens van uw kind te allen tijde inkijken en laten verbeteren. De gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de kinderopvang, derden hebben geen toegang tot deze gegevens. Op het moment dat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving zullen deze vernietigd worden.

Verzekeringen

We hebben een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor alle kinderen. Daarnaast hebben wij eveneens een brandverzekering voor het opvanggedeelte.

Rookverbod

Binnen de opvangvoorziening is er een algemeen rookverbod van toepassing.

Waarborg

Wij vragen een waarborg van 200 euro per kindje. Deze wordt terugbetaald wanneer het huishoudelijk reglement correct wordt nageleefd. Dit is wanneer u een maand voordat uw kindje de opvang verlaat ‘De Troetelbeertjes’ een opzegbrief bezorgd. Bij niet-naleving van het contract mogen wij de waarborg houden, om de kosten die wij hebben, te vergoeden. 

Opzeg

Kinderdagverblijf De Troetelbeertjes hanteert een opzeggingstermijn van 1 maand. Wanneer de ouders, of wijzelf, de opvang wensen stop te zetten, dient deze schriftelijk, een maand voor de laatste dag dat uw kindje komt, te gebeuren. De opzeg gaat in vanaf de 1e dag van de opvolgende maand en duurt 30 kalenderdagen.

Bij wijzigingen van het contract heeft u 2 maanden de tijd, na ontvangst van de wijzigingen, om het contract op te zeggen zonder enige vergoeding. Na het tekenen van de wijzigingen zijn deze van kracht en verbindt u zich voor de wijzigingen.

Sluitingsdagen

Ook De Troetelbeertjes gaan soms met verlof. Om te weten te komen wanneer onze opvang gesloten zal zijn kan u volgend document raadplegen, of navraag doen in onze opvang.

Klachten

Het team van de troetelbeertjes streeft naar een kwalitatieve en huiselijke opvang van uw kind. Dit kan enkel gebeuren in een open sfeer en goede verstandhouding tussen ouders en medewerkers. Wanneer u toch bepaalde zaken niet correct vindt, vragen wij u dit in de eerste plaats te bespreken met de betrokken personen. In een gesprek kan namelijk al veel verduidelijkt worden en kan er eventueel samen gezocht worden naar een oplossing.

Wanneer dit niet lukt, kan u volgende klachtenkaart invullen en afgeven aan de verantwoordelijke (Marleen). U kunt deze ook deponeren in de brievenbus.

Contact opnemen

Hebt u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen? Neem dan zeker contact. Wij helpen u graag verder.