Indien u vragen hebt of een afspraak wenst te maken, kunt u ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren. Of u kunt het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


 Contact   015 34 45 80

Crèche met IKT-syteem

Overweegt u om uw kindje bij Kinderdagverblijf De Troetelbeertjes in Hulshout te laten opvangen? En wil u weten wat het IKT-systeem precies inhoudt? Dan geven we u hierbij graag wat meer uitleg.

Wat is het IKT-systeem

IKT staat voor Inkomens Gerelateerd Systeem. Om de toegankelijkheid van de kinderopvang te vergroten wou de Vlaamse Regering dat gezinnen ook in een aantal zelfstandige opvangvoorzieningen volgens hun inkomen zouden kunnen betalen. Vanaf 16 februari 2009 ging het nieuw inkomens-gerelateerde systeem voor zelfstandige opvangvoorzieningen van start.

Een zelfstandige opvang die met IKT werkt, garandeert het gezin een basisbijdrage volgens het inkomen. Deze basisbijdrage wordt via Kind & Gezin berekend. Kind & Gezin registreert welke basisbijdrage het gezin moet betalen. Het gezin ontvangt dan een attest met een kindcode op vermeld.

Waarom een attest aanvragen

U hebt dit attest nodig om uw plaats in de opvang te garanderen. Kinderdagverblijf ‘De Troetelbeertjes’ kan geen kinderen bijhouden die niet onder het IKT-systeem vallen. ‘De Troetelbeertjes’ heeft dit attest eveneens nodig om haar subsidies te kunnen ontvangen en om facturen te maken.

De kindcode die u ontvangen heeft van Kind & Gezin, moet volledig bezorgd worden aan ‘De Troetelbeertjes’. Daar wij deze nodig hebben om te kunnen factureren. Als wij niet beschikken over de kindcode zijn wij genoodzaakt om het maximumtarief aan te rekenen.

Wanneer een attest aanvragen

 • bij de start van de opvang
 • jaarlijks op 1 januari
 • bij een daling van het gezinsinkomen met minstens 20%
 • bij een wijziging van de gezinssamenstelling
 • bij een wijziging van het aantal kinderen ten laste

Bij elke wijziging van bovenstaande opsomming moet u een nieuw attest aanvragen op de website van Kind en Gezin.

Hoe een attest aanvragen

Stap 1: Registreer u op mijn.kindengezin.be

Dit hebt u nodig:

 • Uw federal Token of uw e-ID, een e-IDkaartlezer en uw pincode,
 • Een eigen e-mailadres
 • Via de Itsme-App

Stap2: Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan

Wanneer? De maand voordat uw kind voor het eerst in de kinderopvang is. Als uw kindje eerst even gaat wennen, hebt u dit attest nog niet nodig. De regeling voor het wennen vindt u hieronder terug.

Door uw registratie op mijnkindengezin.be kan Kind en Gezin automatisch gegevens over uw inkomen en gezinssamenstelling in de databanken van FOD financiën en Rijksregister ophalen. Zo wordt uw tarief berekend. Wanneer u alle stappen hebt doorlopen, ontvangt u het attest met het inkomenstarief via e-mail.

Stap 3: Bezorg uw attest inkomenstarief aan ons kinderdagverblijf.

Voorrangsregels

Daar wij in het IKT-systeem zitten zijn wij gebonden aan enkele voorrangsregels. Dit wil zeggen dat wij voorrang geven aan volgende groepen:

 • Werkzoekenden of ouders die bezig zijn met een beroepsopleiding
 • Alleenstaande ouders
 • Gezinnen met een laag inkomen
 • Pleegkinderen
 • Broertjes of zusjes van kinderen die reeds in de opvang aanwezig zijn

Contact opnemen

Bekijk ook onze algemene informatie. Hebt u nog vragen over het IKT-systeem? Of over ons kinderdagverblijf in HulshoutContacteer ons gerust. Wij geven u graag bijkomende uitleg!